Yazılı Fetva

Yazılı Fetva Bölümü

kadın ve erkek cemaat

Kadınların Namaz Kılarken Erkeklerden Farklı Olduğu Durumlar

Kadınlar ile Erkeklerin Namaz Kılarken Farklılıkları Nelerdir? İbn Nüceym, el-Bahru'r Raik isimli eserinde şöyle der: Kadınlar, on hususta erkeklere aykırı davranırlar. Kadın ve Erkekler Göre Namaz Hususundaki Farklıkları Kadınlar namaza başlarken ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırlar. Erkekler ise kulakları hizasına…
Cübbeli Ahmet Hoca Kan Vermek Orucu Bozar mı

Kan Vermek Orucu Bozar mı?

Soru: Kan Vermek Orucu Bozar mı? Cevap; Bozmaz, çünkü orucun bozulması için dışarıdan içeriye bir şeyin girmesi gerekmektedir. Kan verildiği…
Başkası adına istihare yapılır mı?

Başkası Adına İstihare Yapılabilir mi?

Soru: Başkası Adına İstihare Yapılabilir mi?   Cevap: Kitaplarımızda bu meseleyi açıkça ifade eden ibarelere rastlamak zordur. Bununla beraber El-Mevsuatu'l-Fıkhiyyetu'l-Kuveytiyye adlı…
Kedinin artığı Necismidir - Kedi Beslemek Caiz Midir?

Kedinin Artığı Necis Midir?

Sual: Kedinin artığı necis midir?: Cevap: Kitab'ul-Aslin'in ravisi olan Ebu Süleyman El-Cüzecani (ö.2..?), İmamı Muhammed (Allah ona rahmet esin)'e; kişi…