kadınlar ve erkekler arasında namazdaki farklılıkları

kadın ve erkek cemaat
Yazılı Fetva

Kadınların Namaz Kılarken Erkeklerden Farklı Olduğu Durumlar

Kadınlar ile Erkeklerin Namaz Kılarken Farklılıkları Nelerdir? İbn Nüceym, el-Bahru'r Raik isimli eserinde şöyle der: Kadınlar, on hususta erkeklere aykırı davranırlar. Kadın ve Erkekler Göre Namaz Hususundaki Farklıkları Kadınlar namaza başlarken ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırlar. Erkekler ise kulakları hizasına…